Zaproszenie

StartZaproszenie

Gdański Uniwersytet Medyczny to uczelnia otwarta na świat i ludzi. Studiują u nas przedstawiciele ponad 65 krajów. Biorąc pod uwagę społeczną odpowiedzialność w kształtowaniu oraz umacnianiu odpowiednich wartości w społeczności Uczelni i otoczenia, dbałość o naszą uczelnianą społeczność oraz pozycję GUMed w kraju i za granicą, ogłaszamy rok, który chcemy poświęcić wzmocnieniu komunikacji, a także integracji naszego środowiska akademickiego. Koordynatorem tego projektu jest Biuro ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, a większość działań zostanie zrealizowana ze środków pozyskanych w ramach konkursu Welcome to Poland Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W trakcie tego roku odbędzie się ponad 70 aktywności o różnym charakterze (kulturowym, sportowym, dyskusyjnym, wspierającym, celebrującym), otwartych dla wszystkich członków naszej społeczności. Rozegramy m.in. charytatywny turniej piłki nożnej o puchar Rektora, będziemy razem ćwiczyć jogę, poznamy kulturę, literaturę i zwyczaje innych krajów, będziemy wspólnie celebrować święta, pić kawę i rozmawiać podczas Integration Coffee, bawić się na integration party.

Kampanię rozpoczniemy w październiku br. debatą na temat wartości z udziałem znanych przedstawicieli lokalnej i nie tylko społeczności oraz naszych profesorów i studentów. Będzie ona pewnym zwieńczeniem trwającej Kampanii Kultura Szacunku i otwarciem dla Roku komunikacji i integracji międzykulturowej społeczności GUMed.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wybranych wydarzeniach, szczególnie tych, które przypadną Państwu do gustu i trafią w serca. Poznawajmy się, wzmacniajmy nasze relacje, spędzajmy wspólnie czas.

Wielokulturowość to współistnienie społeczności, na przykład akademickiej, o różnych kulturach, tradycjach, obyczajach, religiach, językach, pochodzeniu czy odmiennych systemach wartości. W dzisiejszych czasach wielokulturowość jest najczęściej konsekwencją migracji, w tym z powodów edukacyjnych oraz szeroko pojętej globalizacji. Wielokulturowość jest rozumiana także jako polityka władz, nastawiona na integrację imigrantów, w celu eliminowania napięć społecznych związanych ze zróżnicowaniem kulturowym danej społeczności. Ogromny wpływ wywierają na nas podróże i nawiązywane relacje. To, kim jesteśmy, w dużym stopniu zawdzięczamy innym ludziom, z którymi obcujemy. Wielokulturowość powinna być naturalnym sposobem kształtowania naszego życia codziennego.

Istotą działań społecznych, politycznych, kulturalnych w najbliższych latach powinno być wdrożenie strategii współpracy, współistnienia, współwystępowania pomiędzy kulturami… Gdy ściskam dłoń drugiego człowieka, odczuwam coś naprawdę uniwersalnego. (Didier Francfort)

Ewa Kiszka, kierownik Biura ds. Umiędzynarodowienia Uczelni